T'acompanyem
a la nova era retributiva.

Connecta la Retribució Flexible amb Apropity e-Flex.

Logotipo eFlex
Logotipo eFlex
Apropity e·flex
la plataforma on-line que introdueix els programes de Retribució Flexible.
Els models retributius convencionals basats únicament en la retribució dinerària pràcticament s'han esgotat. Les empreses han de ser atractives per a les persones, atraient i retenint talent, en base als programes de beneficis i retribució flexible.
Plataforma Apropity
Connecta la Retribució Flexible amb Apropity e-Flex
Ajudem a les empreses a millorar la retribució dels seus empleats sense incrementar el cost salarial.
Sabies que un programa d'incentius o beneficis socials motiva a més del 60% dels empleats a romandre en els seus llocs de treball?
I que pot incrementar fins a un 44% la productivitat?
CALCULA EL TEU ESTALVI
Accedeix al nostre simulador
 Nova plataforma e·flex
En què consisteix la Retribució Flexible?

La Retribució Flexible consisteix bàsicament en la substitució voluntària de part de la retribució dinerària del treballador per altres en espècie, donant l'oportunitat d'optimitzar la càrrega tributària suportada en la nòmina empleat. Això és possible gràcies al fet que determinades retribucions en espècie no estan subjectes a tributació o tenen un tractament fiscal avantatjós.
Fiscalitat de la Retribució Flexible?
Assegurança de salut: 500 € per beneficiari
Llar d'infants: 100%
Restaurant: 11 € / diaris
Formació: 100%
Transport públic: 1.500 €
Per què la Retribució Flexible és la millor solució per atreure i retenir el talent?
Augmenta el salari
L'estalvi en IRPF permet l'increment de el salari net dels empleats sense modificar el salari brut.
Controla les despeses salarials
El salari brut dels empleats ni augmenta ni disminueix, de manera que els costos salarials per a l'empresa es veuen incrementats.
Protegeix i fidelitza el talent
Permet fidelitzar i retenir el talent, disminuir la rotació, millorar la productivitat i reduir l'absentisme dels empleats.
Empleats
més compromesos
L'empleat se sent més motivat i compromès per percebre que el valoren i es preocupen d'ell, la seva qualitat de vida millorarà i serà més feliç.
Ajuda a la conciliació
laboral i familiar
Els productes i serveis als quals pots accedir amb la retribució flexible (salut, llar d'infants, transport ...) milloren el dia a dia dels empleats, la qual cosa es transmet en un millor ambient familiar o entorn laboral.
Millora la imatge
de l'empresa
Una bona política de retribució flexible ajudarà a l'empresa a diferenciar-se de la competència i reforçar la seva imatge corporativa.
Particularitats de la Retribució Flexible
  • Es regula en la Llei 35/2006 d'IRPF.
  • No podrà superar el 30 % de les percepcions salarials de l'empleat.
  • No podrà minorar la cuantia íntegra en diner del salari mínim interprofessional.
  • A l'assegurança de salut l'exempció fiscal arriba a el treballador, cònjuge legal i descendents.
  • En l'assegurança de salut l'exempció fiscal és de 500 € anuals per a cadascuna de les persones assenyalades en el paràgraf anterior o de 1.500 € per a cadascuna d'elles amb discapacitat.
  • No és possible aplicar l'exempció fiscal prevista per a la figura de parella de fet.
  • Hi ha un límit en l'edat dels fills? No es contempla cap límit en l'edat dels descendents.
  • Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en el Pla Retribució Flexible, no patiran cap variació en les cotitzacions a la Seguretat Social.
Simulador Flexible
CALCULA EL TEU ESTALVI
Accedeix al nostre simulador
¿Què ens fa diferents?
Integració i accés gratuït a la nostra plataforma exclusiva de retribució flexible.

Menys càrrega de treball en el teu dia a dia: automatitzem tot el procés per simplificar i optimitzar les teves tasques administratives.
Especialistes en assegurances de salut, amb acords i protocols especials amb les companyies asseguradores líders a Espanya.
Els teus empleats podran multitarificar, comparar i contractar les seves assegurances personals en el nostre Marketplace en temps rècord, i estalviar.
Contacta amb nosaltres
Narcís Monturiol 42, 1º 2ª Escalera B (Ed. Mercat)
08340 Vilassar de Mar
Barcelona
 eflex@apropity.com

Aviso legal
2023 © Apropity.